ÜROLOJİ

ÜROLOJİ NEDİR?
 
Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri (böbrek,mesane...vs) ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.Üroloji geniş bir yelpazeyi kapsayan  hastalıklarla ilgilenen ve alt dalları olan bir branştır. Bunlardan bazıları;
 
1.    Androloji (Andrology, güncel tabiri ile Cinsel İşlev Bozuklukları Tanı ve Tedavisi)
      - Erkek infertilitesi (kısırlık), erektil disfonksiyon, prematür ejekülasyon, varikosel cerrahi ve medikal tedavileri
 
2.    Endoüroloji
      -Böbrek, üreter, mesane,prostat hastalıkları (taş,tümör,darlık...) endoskopik(kapalı) ameliyat ve tedavileri
 
3.    Kadın ürolojisi- Ürojinekoloji (Female urology/Urogynecology)
      - İnkontinans (idrar kaçırma) medikal ve cerrahi tedavileri
 
4.    Ürolojik onkoloji (Uro-oncology)
      -Böbrek, mesane, prostat, testis kanserleri açık ve endoskopik(kapalı) ameliyatları ve medikal tedavileri
 
5.    Çocuk Ürolojisi (Pediatric urology)
         -İnmemiş testis (testisin yerinde olmaması), hipospadias(peygamber sünneti), VUR(böbreğe idrar kaçağı), enürezis nokturna (altına ıslatma), hidrosel(testis etrafında sıvı birikmesi), ingüinal herni(kasık fıtığı) ile sünnet, medikal ve cerrahi tedavileri
           HASTANEMİZDE YAPILAN ÖNEMLİ AMELİYATLAR
  • ·Açık ve kapalı böbrek taşı ameliyatları (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi, laparoskopi)
  • ·Açık ve kapalı prostat ameliyatları (TUR-P)
  • ·Ürolojik kanser ameliyatları
  • ·Mikrocerrahi Varikosel ameliyatı
  • ·Çocuk ürolojisi ameliyatları
  • ·Cerrahi sünnet
  • ·Erkek cinsel işlev bozukluğu ile ilgili ameliyatlar
  • ·İdrar kaçırma ameliyatları