ACİL SERVİS

Ani gelişen, kişinin yaşamını ya da yaşam bütünlüğünü tehdit eden süreç, “acil sağlık durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdaki hastalara, akut gelişen hastalık ya da yaralanmalar için ilk ve acil yardım servislerinde müdahale edilmektedir.
Medical Palace Acil Servisleri; alanında uzmanlaşmış doktorları, acil servis alanında ilk yardım konusunda deneyimli hemşire ve uzman sağlık personellerinden oluşan dinamik bir kadro ile tüm acil vakalara, multidisipliner hizmet anlayışı içinde 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda ambulans ekibi, tam donanımlı araçları ile birlikte hastanenin içinden ve dışından gelebilecek her türlü hasta transfer talebini karşılamak üzere Acil servis önünde hazır bulunmaktadır.
Gündüz saatlerinde acil servisten hizmet alan tüm hastalar, mevcut tüm branşlardan destek alınarak değerlendirilmekte, gece saatlerinde ise hastane içinde kendi birimlerinde nöbetçi olan dahiliye,  anestezi, kardiyoloji, çocuk hastalıkları ve radyoloji uzmanları tarafından desteklenmektedir. Nöbetçi olan doktorlar, acil servisin ihtiyacı durumunda en kısa zamanda konsültasyona cevap vermektedir.
Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış Acil Servis Üniteleri içinde cerrahi ve dahili resüsitasyon, muayene ve acil müdahale odaları bulunmaktadır. Hastaların ilk tedavi ve gözlemleri, yatak başı monitörleri olan geniş ve tam monitörize edilmiş müşahede odaları bulunan modern bir ortamda yapılmaktadır.
İlk ve acil yardım servis bölümlerine hızlı ve kolay ulaşılabilir konumda bulunan acil ameliyathaneleri ile genel yoğun bakım, pediatri yoğun bakım, koroner yoğun bakım, radyoloji ve endoskopi ünitelerini birbirine bağlayan ve sadece bu katlar arasında çalışan özel bir asansör sistemi bulunmaktadır. Bu sistem acil servis ile bu birimlerin bütünlüğü ve koordineli olarak çalışmasını sağlanmaktadır.
Medical Palace hastanelerinin acil servis konusunda en önemli özelliği şehrin merkezinde olması. Acil hastalar hastalık, rahatsızlanma ve yaralanma durumlarında saniyelerin bile önem taşıdığı anlarda merkezi olmasından dolayı hastaneye kolayca ulaşabilmektedir. Acil Servis girişleri hastaneden ayrı, oldukça geniş, ulaşımı kolay ve önünde acil hasta getiren araçların ve ambulansların rahatça manevra yapabilecekleri, park edebilecekleri geniş bir alana sahiptir.
Acil serviste müdahale edilen akut hastalıklar:
Beyin kanamaları
Felç
Kalp krizi
Kafa travması
Trafik kazaları
İş kazaları
Yaralanma
Göz yaralanmaları
Apandisit
Şiddetli ağrılar
Yanık
Ateş
Havale
Kusma
İshal
Kesi ve kırık
Zatürre
Zehirlenme
Elektrik çarpması
Boğulma
Diyabetik ve üremik koma
Şuur kaybı
Renal kolik
Akut masif kanamalar